System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

BOZOK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

BOZOK JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Bozok Sosyal Bilimler Dergisi, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayınlanacak Uluslararası hakemli, elektronik basılı akademik bir dergidir. Sosyal bilimlerin her alanında ancak bu bilimlerin doğrudan veya dolaylı olarak iktisadi ve idari bilimlerle ilgili olan alt disiplinlerinde; iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sağlık yönetimi alanlarına öncelik tanınacak konularda özgün makale, araştırma notları,  bilimsel değerlendirmeler ve analizlere yer verilecektir.

Bozok Sosyal Bilimler Dergisinin temel hedefi sosyal bilimlerle ilgili teorilere ve güncel gelişmelere yoğunlaşarak ulusal ve uluslararası akademik dünyaya hem bilimsel üretim açısından hem de bu alandaki akademisyenleri ve araştırmacıları teşvik ederek katkıda bulunmaktır.